Koordinátor ODIS s.r.o.

Základní informace o jízdném

Jednotlivé jízdné REGION, MĚSTO, MĚSTO XL, OSTRAVA XXL a zvýhodněný přestup.

Informace o jednotlivém jízdném

Jednotlivé jízdné REGION

 • Cena jednotlivého jízdného REGION je dána součtem základní sazby a příslušného násobku za každý tarifní kilometr. Cena za jednotlivé jízdné v papírové podobě je zaokrouhlena na celé koruny dolů, cena za jednotlivé jízdné elektronické je zaokrouhlena na desetihaléře.
 • Jednotlivé jízdné REGION platí na všech regionálních autobusových linkách, ve vlacích GW Train Regio a.s. a MBM rail s.r.o. zařazených do ODIS.
 • Ve vlacích Českých drah, a.s. a RegioJet a.s. (linka R8) platí pouze jednotlivé jízdné REGION elektronické zakoupené z karty ODISka, ZETKA nebo zakoupené v mobilní aplikaci ODISapka.
 • Jednotlivé jízdenky REGION nelze použít pro cesty uvnitř tarifní oblasti MĚSTO, MĚSTO XL a OSTRAVA XXL u dopravců, kteří vydávají příslušné městské jízdné.

Jednotlivé jízdné MĚSTO a MĚSTO XL 

 • Jednotlivé jízdné MĚSTO platí pouze na regionálních autobusových linkách a linkách MHD, provozovaných dopravci v příslušných tarifních oblastech, a to pouze pro cesty realizované uvnitř tarifních oblastí MĚSTO Karviná (zóna 5), MĚSTO Český Těšín (zóna 45), MĚSTO Frýdek-Místek (zóna 50), MĚSTO Třinec (zóna 60), MĚSTO Nový Jičín (zóna 70), MĚSTO Krnov (zóna 90), MĚSTO Bruntál (zóna 100) a na linkách MHD Frýdek-Místek v rámci obsluhované oblasti (zóna 511).
 • Jednotlivé jízdné ORLOVÁ XL platí pouze na regionálních autobusových linkách a linkách MHD na území tarifní oblasti ORLOVÁ XL (zóna 150), tzn. území zóny MĚSTO Orlová (zóna 15) a část zóny 7 (tarifní oblast XL) pokrývající území obcí Dětmarovice a Dolní Lutyně.
 • Jednotlivé jízdné OPAVA XL platí pouze na regionálních autobusových linkách a linkách MHD na území tarifní oblasti OPAVA XL (zóna 301), tzn. území zóny MĚSTO Opava (zóna 30) a většinu území zóny 35 (tarifní oblast XL) pokrývající území obcí Chvalíkovice, Otice, Raduň, Slavkov a Vršovice.
 • Jednotlivé jízdné pro oblast XL platí pouze na regionálních autobusových linkách a linkách MHD provozovaných dopravci v příslušných tarifních oblastech, a to pouze pro cesty realizované uvnitř tarifních oblastí XL.
 • Pro cesty mezi oblastmi MĚSTO a XL bude cestující u dopravců, kteří vydávají příslušné městské jízdné odbaven za jednotlivé městské jízdné.
 • Pro cesty mezi dvěma městskými oblastmi bude cestující odbaven za jednotlivé jízdné REGION.
 • Pro cesty vlaky v rámci městských oblastí bude cestující odbaven za jednotlivé elektronické jízdné REGION  zakoupené z karty ODISka, ZETKA nebo zakoupené v mobilní aplikaci ODISapka.

Jednotlivé jízdné OSTRAVA XXL 

 • Jednotlivé elektronické a krátkodobé papírové jízdné OSTRAVA XXL platí na území tarifní oblasti OSTRAVA XXL (zóna 2), tzn. území Statutárního města Ostrava (MĚSTO Ostrava zóna 1) a přilehlých měst a obcí (tarifní oblast XXL zóny 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 a 25).
 • Jednotlivé elektronické jízdné Ostrava XXL platí na linkách MHD a regionálních autobusových linkách.
 • Jednotlivé elektronické  jízdné nepřestupní je platné maximálně 10 minut od odbavení. Po záznamu na čtečce (tzv.check-in) na lince a spoji a po opětovném záznamu na čtečce při výstupu (tzv. check-out) na stejné lince a spoji ve stanovené době do 10 minut; na autobusových linkách s odbavením u řidiče zajišťovaných regionálními dopravci je zapotřebí požádat o elektronickou nepřestupní jízdenku před přiložením karty k odbavovacímu zařízení.
 • Jednotlivé elektronické jízdné dokupované platí pouze na linkách MHD Ostrava. Dokupované elektronické jízdné je přestupní po stanovenou dobu platnosti, tj. 45 minut od pořízení a je platné pouze za předpokladu společného cestování s držitelem karty ODISka nebo ZETKA, který má na kartě tuto jízdenku nahranou. Cestující může při jednom nákupu zakoupit maximální počet 15 ks elektronických dokupovaných jízdenek z každého druhu. Dokupované elektronické jízdenky lze zakoupit také prostřednictvím bezkontaktní bankovní platební karty. Při jednom nákupu lze pořídit k bezkontaktní bankovní platební kartě maximálně 4 ks dokupovaných elektronických jízdenek. Dokupované elektronické jízdenky je možné pořizovat průběžně, kdy čas platnosti je evidován pro každou jízdenku jednotlivě. V případě průběžně pořizovaných dokupovaných elektronických jízdenek platí, že mohou být současně pořízeny pouze 4 ks jízdenek.
 • Krátkodobé papírové jízdné OSTRAVA XXL platí na linkách MHD a regionálních autobusových linkách. Ve vlacích dopravců České dráhy, a.s. a RegioJet a.s. platí pouze 45minutové krátkodobé papírové jízdenky OSTRAVA XXL. Krátkodobé papírové jízdenky OSTRAVA XXL jsou přestupní a jsou omezeny pouze časem.
 • Jednotlivé elektronické jízdné pro oblast XXL platí na linkách MHD a regionálních autobusových linkách v tarifní oblasti XXL, a to pouze pro cesty realizované uvnitř tarifní oblasti XXL.
 • Krátkodobé papírové jízdné XXL platí na linkách MHD a regionálních autobusových linkách. Ve vlacích dopravců České dráhy, a.s. a RegioJet a.s. platí pouze 45minutové krátkodobé papírové jízdenky XXL. Krátkodobé papírové jízdenky XXL jsou přestupní a jsou omezeny pouze časem.
 • Se zakoupenou papírovou jízdenkou u regionálních dopravců lze využít v rámci přestupu v oblasti OSTRAVA XXL také linky MHD Ostrava.
 • Pro cesty mezi oblastmi MĚSTO Ostrava a XXL bude cestující u dopravců, kteří vydávají městské jízdné odbaven odbaven za jednotlivé jízdné OSTRAVA XXL.
 • Pro cesty mezi dvěma městskými oblastmi bude cestující odbaven za jednotlivé jízdné REGION.
 • Pro cesty vlaky v rámci oblasti OSTRAVA XXL nebo v rámci oblasti XXL bude cestující odbaven za jednotlivé elektronické jízdné REGION  zakoupené z karty ODISka, ZETKA nebo zakoupené v mobilní aplikaci ODISapka.

Zvýhodněný přestup

 • Jednotlivá jízdenka REGION zakoupená kartou ODISka nebo ZETKA opravňuje držitele karty ke zvýhodněnému přestupu v době 45 minut od času příjezdu do nahlášené výstupní zastávky. Čas na zvýhodněný přestup je zapsán na kartu s přihlédnutím ke zpoždění v době nástupu.
 • Jednotlivá jízdenka MĚSTO, ORLOVÁ XL a OSTRAVA XXL zakoupená kartou ODISka nebo ZETKA opravňuje držitele karty ke zvýhodněnému přestupu v době 45 minut od zakoupení jízdenky. V oblastech MĚSTO Český Těšín, Krnov, Třinec a OPAVA XL je čas na zvýhodněný přestup 30 minut od zakoupení jízdenky.
 • Zvýhodněný přestup lze využít na regionálních autobusových linkách, na linkách MHD (mimo MHD Havířov a MHD Studénka) a vlacích zařazených do ODIS.
 • Zvýhodněným přestupem se rozumí snížení ceny jízdného o výši základní sazby elektronické jednotlivé jízdenky REGION v navazujícím spoji.
 • Zvýhodněným přestupem v tarifní oblasti OSTRAVA XXL pouze mezi linkami MHD a linkami regionálních autobusových dopravců v rámci tarifní oblasti se rozumí přestup zdarma.

Nárok na zvýhodněný přestup vzniká také držiteli bezkontaktní bankovní platební karty při úhradě elektronického jízdného v režimu Capping, ale pouze na linkách MHD Ostrava, MHD Opava a na vybraných terminálech ve vozidlech označených logem „Zaplať kartou ušetříš“. 

Nárok na zvýhodněný přestup vzniká také při použití KREDITní jízdenky, ale pouze na linkách MHD Ostrava. Více informací na www.dpo.cz.