Koordinátor ODIS s.r.o.

Bezplatná přeprava

Bezplatnou přepravu osob, zavazadel a zvířat lze uplatnit na všech linkách zařazených do ODIS a ve všech tarifních oblastech, pokud není uvedeno jinak. V některých systémech MHD může být bezplatná přeprava rozšířená o další skupiny cestujících nebo kategorie. Tato rozšířená bezplatná přeprava platí pouze na příslušných linkách MHD.

Bezplatná přeprava

Bezplatná přeprava osob 

1. S bezkontaktní čipovou kartou ODISka nebo ZETKA se slevovým profilem a nahranou 365denní dlouhodobou časovou jízdenkou za 0 Kč:

 • Děti od 6 do 15 let věku v tarifních oblastech MĚSTO Karviná (zóna 5) a MĚSTO Orlová (zóna 15).
 • Občané nad 65 let věku v tarifních oblastech MĚSTO Český Těšín (zóna 45), MĚSTO Frýdek-Místek (zóna 50), MĚSTO Karviná (zóna 5), MĚSTO Nový Jičín (zóna 70), MĚSTO Ostrava (zóna 1) a MĚSTO Orlová (zóna 15).
 • Občané nad 70 let věku v tarifních oblastech MĚSTO Bruntál (zóna 100), MĚSTO Krnov (zóna 90), MĚSTO Opava (zóna 30) a MĚSTO Třinec (zóna 60).
 • Občané nad 70 let v tarifní oblasti OPAVA XL (zóna 301) pouze na linkách MHD Opava.
 • Členové Konfederace politických vězňů v celé síti ODIS.
 • Váleční veteráni v celé síti ODIS.
 • Členové Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) a Československé obce legionářské (ČsOL) v tarifních oblastech MĚSTO Český Těšín (zóna 45) a MĚSTO Třinec (zóna 60).

2. S registrovanou bezkontaktní bankovní platební kartou se slevovým profilem a nahranou 365denní dlouhodobou časovou jízdenkou za 0 Kč:

 • Občané nad 65 let věku v tarifní oblasti MĚSTO Ostrava (zóna 1), uplatnit lze pouze na linkách MHD Ostrava, více informací na www.dpo.cz.

3. Dále se bezplatně přepravují

 • Děti do dovršení 6 let věku v doprovodu cestujícího staršího 10 let. 
 • Držitelé průkazu ZTP vydaného v ČR.
 • Držitelé průkazu ZTP/P vydaného v ČR (i s vozíkem pro invalidy nebo kočárkem, je-li dítě držitelem průkazu ZTP/P) včetně průvodce (osoba nebo pes).
 • Pes asistenční nebo vodící (i ve výcviku).
 • Občané narození před 1. 1. 1946 s platným osobním dokladem (občanský průkaz, cestovní pas) v tarifní oblasti MĚSTO Ostrava (zóna 1).
 • Členové Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) a Československé obce legionářské (ČsOL).
  s „Průkazem o bezplatné přepravě v ODIS“ vydaného na základě tzv. „Osvědčení o účasti v národním odboji” dle zákona č. 255/1946 Sb. mimo MĚSTO Český Těšín (zóna 45) a MĚSTO Třinec (zóna 60).
 • Příslušníci Policie ČR ve služebním stejnokroji na základě ustanovení §42 odst. 6 zákona č. 273/2008 Sb. o Policii ČR.
 • Příslušníci Městské policie Bruntál, Frýdek-Místek, Krnov, Karviná, Nový Jičín, Orlová, Opava, Ostrava a Třinec ve služebním stejnokroji v příslušných tarifních oblastech MĚSTO.
 • Asistenti prevence kriminality vykonávající činnost pro Městskou policii ve služebním stejnokroji v tarifních oblastech MĚSTO Frýdek-Místek (zóna 50), MĚSTO Orlová (zóna 15) a MĚSTO Ostrava (zóna 1).

Pokud cestující neprokáže nárok předepsaným způsobem, je povinen si zakoupit jízdenku dle platného tarifu.

Ve vlacích zařazených do ODIS dopravce České dráhy, a.s. a RegioJet a.s. lze využít bezplatnou přepravu osob pouze dle bodu 1. 

Bezplatná přeprava zavazadel a zvířat

Bezplatně je možné přepravovat: 

 • Chodítka, resp. rolátory, které využívají občané v rámci své mobility (tzn. osoby, které z důvodu snížené mobility využívají tuto zdravotní pomůcku jako stabilní oporu k chůzi).
 • Kočárek, resp. sáně s dítětem ve věku do 6 let (případně s více dětmi ve věku do 6 let).
 • Tašky na kolečkách, které s sebou berou do vozidla držitelé průkazů ZTP a ZTP/P.
 • Zavazadlo do rozměru 30 x 40 x 60 cm, předmět tyčového tvaru do délky 150 cm a průměru do 10 cm, předmět tvaru desky do rozměru 5 x 80 x 100 cm, přičemž tyto velikosti nesmějí být překročeny ani jedním rozměrem.
 • Jedna ocelová láhev s kapalným topným plynem do hmotnosti 2 kg.
 • Jeden pár lyží s holemi nebo snowboard v obalu (přeprava lyží a snowboardů bez obalu je zpoplatněna cenou za přepravu zavazadel), na lince 885 je přeprava lyží a snowboardů vždy zpoplatněna cenou za přepravu zavazadel.
 • Jeden smuteční věnec.
 • Jeden pes a jedno zavazadlo držitelů 24hodinové jízdenky, 3denní jízdenky, Turistické jízdenky JESENÍKY nebo dlouhodobé časové jízdenky v tarifních oblastech pro které je jízdenka určená. V rámci skupinových jízdenek 24 hodinových a skupinové Turistické jízdenky JESENÍKY může každá osoba bezplatně přepravovat jedno zavazadlo a dále je možné bezplatně přepravovat pouze jednoho psa, maximálně dva psy jednoho majitele (ve vlacích je možné přepravovat pouze jednoho psa).
 • Jeden pes a jedno zavazadlo občanů narozených před 1. 1. 1946, kteří cestují bezplatně po prokázání nároku platným osobním dokladem (občanský průkaz, cestovní pas) v tarifní oblasti MĚSTO Ostrava (zóna 1).
 • Zvířata ve zcela uzavřené schráně s nepropustným dnem do rozměru 30 x 40 x 60 cm.

Bezplatná přeprava zavazadel a zvířat ve vlacích Českých drah a.s. a RegioJet a.s. se řídí tarify a smluvními přepravními podmínkami příslušných dopravců. Ve vlacích Českých drah, a.s. a RegioJet a.s. mohou uplatnit bezplatnou přepravu jednoho zavazadla a jednoho psa držitelé 24hodinové jízdenky, 3denní jízdenky, Turistické jízdenky JESENÍKY a dlouhodobé časové jízdenky v tarifních oblastech, pro které je jízdenka určená.

Více informací k bezplatné přepravě ve vlacích dopravců České dráhy, a.s. a RegioJet a.s. naleznete na webových stránkách příslušného dopravce.