Koordinátor ODIS s.r.o.

Bezbariérové cestování

Bezbarierová přeprava

Bezbariérové cestování

Většina vozidel zajišťující veřejnou dopravu v rámci ODIS je nízkopodlažní. Je tak umožněna přeprava cestujícím na invalidním vozíku a také ostatním cestujícím s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Spoje, které zajišťuje bezbariérově přístupné vozidlo jsou v jízdním řádu označeny pod číslem spoje symbolem invalidního vozíku H. Vybrané železniční vozy nejsou nízkopodlažní, ale jsou vybaveny zvedací plošinou a v jízdním řádu jsou označeny symbolem ©.

Invalidní vozík se přepravuje ve vyhrazeném prostoru označeném symbolem invalidního vozíku H. Dveře vozidla, kterými je umožněn nástup s invalidním vozíkem je rovněž označen symbolem invalidního vozíku H.

Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace mají ve vozidle právo na místo k sezení na sedadlech pro ně vyhrazených a označených. Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace nebo cestující na invalidním vozíku může do vozidla nastoupit se souhlasem a vystoupit s vědomím pověřené osoby.

Cestující na invalidním vozíku může do vozidla nastoupit se souhlasem řidiče a vystoupit s vědomím řidiče. Před nástupem do vozidla dá cestující na invalidním vozíku, nebo osoba doprovázející, znamení k řidiči stisknutím příslušného tlačítka na karosérii vozidla, pokud je vozidlo tímto tlačítkem vybaveno. Před zastávkou, na které chce cestující na invalidním vozíku vystoupit, je cestující povinen s dostatečným časovým předstihem oznámit výstup z vozidla dvojím stisknutím tlačítka „Znamení k řidiči“. Tuto povinnost může za osobu na invalidním vozíku vykonat osoba doprovázející.

Ve vozidle smí být přepravován pouze jeden invalidní vozík. Kombinace přepravy dětských kočárků, jízdních kol a invalidních vozíků ve vyhrazeném prostoru nesmí přesáhnout počet dva. Na linkách 263, 270 a 286 jsou provozovány spoje, které přepravují až tři invalidní vozíky. Spoje těchto linek, na které je vypraveno bezbariérově přístupné vozidlo pro přepravu až 3 osob na invalidním vozíku jsou vypsány v poznámkách pod jízdním řádem. 

Informace týkající se přepravy cestujících na invalidním vozíku ve vlacích Českých drah, a.s. se řídí smluvními přepravními podmínkami dopravce.

Nájezdová plošina.
Prostor vyhrazený pro invalidní vozík.
Signalizace k řidiči.