Koordinátor ODIS s.r.o.

Turistické jízdné

Jednotlivé jízdné OVČÁRNA

  • Na lince 885 Karlova Studánka-Malá Morávka, Ovčárna je zavedeno jednotlivé jednotkové jízdné. Cena za přepravu je stejná bez ohledu na přepravenou vzdálenost.
  • Na lince 885 lze uplatnit také 24hodinovou celosíťovou jízdenku,  Turistickou jízdenku JESENÍKY a také dlouhodobou časovou jízdenku pro zónu 121.
  • Cena za přepravu zavazadel odpovídá ceně za přepravu zavazadel v tarifu REGION.
  • Přeprava lyží a snowboardů je na této lince zpoplatněna cenou za přepravu zavazadel v tarifu REGION.

Cena za přepravu jízdního kola na této lince činí 40 Kč.

Jízdenka

Obyčejná

Sleva 50 % 9) 10)

Elektronická

80

40

Papírová 1)

80

40

1) Nepřestupní jízdenka. 
9) Pro přepravu psů a ostatních zvířat.  
10) Nárok na jízdné mají cestující od 6 do dovršení 18 let věku, studenti od 18 do dovršení 26 let věku, občané starší 65 let věku a důchodci invalidní s invaliditou 3. stupně.

Jízdenky lze také zakoupit prostřednictvím ODISapky. Zakoupením jízdenky přes ODISapku získává cestující nárok na garantovanou přepravu ve vozidle bez nároku na místo k sezení. Zakoupením samostatné jízdenky pro jízdní kolo nevzniká majiteli jízdního kola nárok na místo ve vozidle. Počet volných míst k rezervaci je uveden u konkrétního spoje v ODISapce. 

Jízdenky je nutné zakoupit nejpozději do 30 minut před odjezdem spoje z výchozí zastávky. Možnost storna jízdenky je uvedena u zakoupené jízdenky v ODISapce.

Zvýhodněný přestup

  • Jednotlivá jízdenka OVČÁRNA zakoupená kartou ODISka nebo ZETKA opravňuje držitele karty ke zvýhodněnému přestupu v době 45 minut od zakoupení jízdenky.
  • Zvýhodněný přestup lze využít na regionálních linkách zařazených do ODIS.
  • Zvýhodněným přestupem se rozumí snížení ceny jízdného o výši základní sazby jednotlivé elektronické jízdenky REGION v navazujícím spoji.

 

Turistická jízdenka JESENÍKY

  • Turistickou jízdenku JESENÍKY lze zakoupit celoročně. Jízdenka je platná v daném dni, kdy byla zakoupena.
  • Jízdenka je prodávána a platí na všech linkách autobusových dopravců ARRIVA autobusy a.s., Transdev Morava s.r.o., UMBRELLA CITY LINES s.r.o. (na lince 910145), Vojtila Trans s.r.o., Z-Group bus a.s. (pouze linky ODIS) a také u železničních dopravců České dráhy, a.s., GW Train  Regio a.s., MBM rail s.r.o., a to v rámci vybraných tarifních zón ODIS (Moravskoslezský kraj) a IDSOK (Olomoucký kraj).
  • Držitelé Turistické jízdenky JESENÍKY pro 1 osobu mohou bezplatně přepravovat jednoho psa a jedno zavazadlo. V rámci Turistické jízdenky JESENÍKY skupinové může každá osoba bezplatně přepravovat jedno zavazadlo a dále je možné bezplatně přepravovat pouze jednoho psa, maximálně dva psy jednoho majitele (ve vlacích dopravce České dráhy, a.s. je možné přepravovat pouze jednoho psa).
Jízdenka

Pro 1 osobu

Skupinová 11)

Papírová 

150

300

11) Je určena až pro 5 osob bez věkového omezení.