Koordinátor ODIS s.r.o.

Studenti od 18 do 26 let

Informace týkající se cenově zvýhodněného jízdného pro studenty ve věku od 18 do 26 let.

V systému ODIS je poskytována sleva studentům do dovršení 26 let na jízdné za následujících podmínek: 

 • Studují na škole akreditované v ČR.
 • Jde o denní nebo prezenční formu studia.
 • Student prokáže svůj nárok potvrzením o studiu vydaném školou (potvrzení se předkládá na každý akademický rok).

Studenti ve věku 18-26 let musí v celém systému ODIS prokázat nárok na zvýhodněné jízdné (statut studenta) při běžném odbavení některým z níže uvedených dokladů: 

 • Žákovský, resp. Studentský průkaz.
 • Průkaz ISIC (karta nebo v digitální podobě).
 • Bezkontaktní čipová karta ODISka s nahraným slevovým profilem „Student 15-26“.
 • Bezkontaktní čipová karta ZETKA s nahraným slevovým profilem „Student 15-26“.
 • Bezkontaktní bankovní platební karta (registrovaná) s nahraným slevovým profilem „Student 15-26“.
 • Průkaz ISIC nebo studentský průkaz s aplikací ODISka a nahraným slevovým profilem „Student 15-26“.

Dlouhodobé časové jízdné je nahráváno na bezkontaktní čipové karty ODISka, ZETKA nebo na registrovanou bezkontaktní bankovní platební kartu (platí pouze na linkách MHD Ostrava v rámci obsluhované oblasti) s nahraným slevovým profilem „Student 15-26“.

Dlouhodobé časové jízdné se nahrává také na průkazy ISIC nebo studentské průkazy s nahranou aplikací ODISka vydaný příslušnou školou: 

 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO).

Slevový profil bude po dovršení 18 let věku nahrán na Dopravním infocentru ODIS nebo předprodejním místě jízdních dokladů po předložení originálu potvrzení o studiu na každý školní/akademický rok, tzn., že slevový profil bude prodloužen vždy na jeden školní/akademický rok, a to do 30. 9. následujícího roku. Jako platný doklad o studiu může být také předložen platný Žákovský, resp. Studentský průkaz nebo platný průkaz ISIC. Platnost průkazů přitom musí pokrývat celý školní/akademický rok, maximálně však do 26. narozenin.


Přehled veškerých poskytovaných slev v této kategorii dle tarifních oblastí

 • REGION a MĚSTO Havířov

Studenti do 26 let cestují linkami regionálních dopravců a vlaky zařazenými do ODIS za jednotlivé i dlouhodobé časové jízdné se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného.

Na linkách MHD Havířov platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem. Dokumenty jsou uvedeny na webových stránkách dopravce ČSAD Havířov a.s.

 • MĚSTO Český Těšín, Karviná, Třinec

Studenti do 26 let cestují za cenově zvýhodněné dlouhodobé časové jízdné linkami MHD, linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS.

 • MĚSTO Bruntál

Studenti do 26 let cestují za cenově zvýhodněné (zlevněné) jednotlivé jízdné linkami MHD a linkami regionálních autobusových dopravců (jednotlivé jízdné ve vlacích neplatí).

Studenti do 26 let cestují za cenově zvýhodněné dlouhodobé časové jízdné linkami MHD, linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS.

 • MĚSTO Frýdek-Místek

Studenti do 26 let cestují za dlouhodobé časové jízdné se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného linkami MHD, linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS.

MHD Frýdek-Místek 511 

Studenti do 26 let cestují za cenově zvýhodněné 365denní dlouhodobé časové jízdné za 1 Kč. Jízdné je platné pouze na linkách MHD Frýdek-Místek v rámci obsluhované oblasti (zóna 511).

Na linkách MHD lze uplatnit dlouhodobé časové jízdné pro tarifní oblast MĚSTO Frýdek-Místek (zóna 50) se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného, a to pouze v rámci této oblasti. 

 • MĚSTO Krnov

Studenti do 26 let cestují za cenově zvýhodněné (zlevněné) jednotlivé jízdné linkami MHD a linkami regionálních autobusových dopravců (jednotlivé jízdné ve vlacích neplatí).

Studenti do 26 let cestují za cenově zvýhodněné dlouhodobé časové jízdné linkami MHD, linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS.

 • MĚSTO Nový Jičín

Studenti do 26 let cestují za jednotlivé i dlouhodobé časové jízdné se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného linkami MHD a linkami regionálních autobusových dopravců. 

 • MĚSTO Opava

Studenti do 26 let cestují v zóně 30 za cenově zvýhodněné dlouhodobé časové jízdné linkami MHD, linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS.

V opavské zóně 300 cestují studenti do 26 let za cenově zvýhodněné dlouhodobé časové jízdné se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS. Dlouhodobé časové jízdné pro zónu 300 nelze uplatnit na linkách MHD Opava.

 • Tarifní oblast OPAVA XL 

Studenti do 26 let cestují za cenově zvýhodněné dlouhodobé časové jízdné linkami MHD, linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS. Cena dlouhodobého časového jízdného je dána součtem ceny tarifní oblasti MĚSTO Opava a podílu z ceny dlouhodobého časového jízdného zóny REGION se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného.

 • MĚSTO Orlová

Studenti do 26 let cestují za cenově zvýhodněné dlouhodobé časové jízdné linkami MHD a linkami regionálních autobusových dopravců.

 • Tarifní oblast ORLOVÁ XL 

Studenti do 26 let cestují za cenově zvýhodněné dlouhodobé časové jízdné linkami MHD, linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS. Cena dlouhodobého časového jízdného je dána součtem ceny tarifní oblasti MĚSTO Orlová a podílu z ceny dlouhodobého časového jízdného zóny REGION se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného.

 • Tarifní oblast XL 

Studenti do 26 let cestují za jednotlivé jízdné se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného linkami MHD a linkami regionálních autobusových dopravců. Vlaky zařazenými do ODIS cestují studenti do 26 let za jednotlivé elektronické jízdné REGION se slevou 50 % (městské jednotlivé jízdné ve vlacích neplatí). 
Dlouhodobé časové jízdné není pro tuto oblast definováno. 

 • MĚSTO Ostrava

Studenti do 26 let cestují za cenově zvýhodněné dlouhodobé časové jízdné linkami MHD, linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS.

 • Tarifní oblast OSTRAVA XXL

Studenti do 26 let cestují za cenově zvýhodněné dlouhodobé časové jízdné linkami MHD, linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS.  Cena dlouhodobého časového jízdného je dána součtem ceny tarifní oblasti MĚSTO Ostrava a jedné tarifní zóny XXL se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného.

 • Tarifní oblast XXL

Studenti do 26 let cestují za jednotlivé jízdné se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného linkami MHD a linkami regionálních autobusových dopravců. Ve vlacích zařazených do ODIS cestují s papírovou 45minutovou krátkodobou jízdenkou se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného nebo za jednotlivé elektronické jízdné REGION se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného. 

Studenti do 26 let cestují za cenově zvýhodněné dlouhodobé časové jízdné se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného linkami MHD, linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS