Koordinátor ODIS s.r.o.

Studenti od 18 do 26 let

Informace týkající se cenově zvýhodněného jízdného pro studenty ve věku od 18 do 26 let.

V systému ODIS je poskytována sleva studentům do dovršení 26 let na jízdné za následujících podmínek: 

 • Studují na škole akreditované v ČR.
 • Jde o denní nebo prezenční formu studia.
 • Student prokáže svůj nárok potvrzením o studiu vydaném školou (potvrzení se předkládá na každý akademický rok).

Studenti ve věku 18-26 let musí v celém systému ODIS prokázat nárok na zvýhodněné jízdné (statut studenta) při běžném odbavení některým z níže uvedených dokladů: 

 • Žákovský, resp. Studentský průkaz.
 • Průkaz ISIC (karta nebo v digitální podobě).
 • Bezkontaktní čipová karta ODISka s nahraným slevovým profilem „Student 15-26“.
 • Bezkontaktní čipová karta ZETKA s nahraným slevovým profilem „Student 15-26“.
 • Bezkontaktní bankovní platební karta (registrovaná) s nahraným slevovým profilem „Student 15-26“.
 • Průkaz ISIC nebo studentský průkaz s aplikací ODISka a nahraným slevovým profilem „Student 15-26“.

Slevový profil bude po dovršení 18 let věku nahrán v Dopravním infocentru ODIS nebo předprodejním místě jízdních dokladů po předložení originálu potvrzení o studiu na každý školní/akademický rok, tzn., že slevový profil bude prodloužen vždy na jeden školní/akademický rok, a to do 30. 9. následujícího roku. Jako platný doklad o studiu může být také předložen platný Žákovský, resp. Studentský průkaz nebo platný průkaz ISIC. Platnost průkazů přitom musí pokrývat celý školní/akademický rok, maximálně však do 26. narozenin.

Dlouhodobé časové jízdné je nahráváno na bezkontaktní čipové karty ODISka, ZETKA nebo na registrovanou bezkontaktní bankovní platební kartu (platí pouze na linkách MHD Ostrava v rámci obsluhované oblasti) s nahraným slevovým profilem „Student 15-26“.

Dlouhodobé časové jízdné se nahrává také na průkazy ISIC nebo studentské průkazy s nahranou aplikací ODISka vydaný příslušnou školou: 

 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO).

 


Přehled veškerých poskytovaných slev v této kategorii dle tarifních oblastí

 • REGION a MĚSTO Havířov

Studenti do 26 let cestují linkami regionálních dopravců a vlaky zařazenými do ODIS za jednotlivé i dlouhodobé časové jízdné se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného.

Na linkách MHD Havířov platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem. Dokumenty jsou uvedeny na webových stránkách dopravce Transdev Slezsko a.s.

 • MĚSTO Český Těšín, Karviná, Třinec

Studenti do 26 let cestují za cenově zvýhodněné dlouhodobé časové jízdné linkami MHD, linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS.

 • MĚSTO Bruntál

Studenti do 26 let cestují za cenově zvýhodněné (zlevněné) jednotlivé jízdné linkami MHD a linkami regionálních autobusových dopravců (jednotlivé jízdné ve vlacích neplatí).

Studenti do 26 let cestují za cenově zvýhodněné dlouhodobé časové jízdné linkami MHD, linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS.

 • MĚSTO Frýdek-Místek

Studenti do 26 let cestují za dlouhodobé časové jízdné se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného linkami MHD, linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS.

MHD Frýdek-Místek 511 

Studenti do 26 let cestují za cenově zvýhodněné 365denní dlouhodobé časové jízdné za 1 Kč. Jízdné je platné pouze na linkách MHD Frýdek-Místek v rámci obsluhované oblasti (zóna 511).

Na linkách MHD lze uplatnit dlouhodobé časové jízdné pro tarifní oblast MĚSTO Frýdek-Místek (zóna 50) se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného, a to pouze v rámci této oblasti. 

 • MĚSTO Krnov

Studenti do 26 let cestují za cenově zvýhodněné (zlevněné) jednotlivé jízdné linkami MHD a linkami regionálních autobusových dopravců (jednotlivé jízdné ve vlacích neplatí).

Studenti do 26 let cestují za cenově zvýhodněné dlouhodobé časové jízdné linkami MHD, linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS.

 • MĚSTO Nový Jičín

Studenti do 26 let cestují za jednotlivé i dlouhodobé časové jízdné se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného linkami MHD a linkami regionálních autobusových dopravců. 

 • MĚSTO Opava

Studenti do 26 let cestují v zóně 30 za cenově zvýhodněné dlouhodobé časové jízdné linkami MHD, linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS.

V opavské zóně 300 cestují studenti do 26 let za cenově zvýhodněné dlouhodobé časové jízdné se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS. Dlouhodobé časové jízdné pro zónu 300 nelze uplatnit na linkách MHD Opava.

 • Tarifní oblast OPAVA XL 

Studenti do 26 let cestují za cenově zvýhodněné dlouhodobé časové jízdné linkami MHD, linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS. Cena dlouhodobého časového jízdného je dána součtem ceny tarifní oblasti MĚSTO Opava a podílu z ceny dlouhodobého časového jízdného zóny REGION se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného.

 • MĚSTO Orlová

Studenti do 26 let cestují za cenově zvýhodněné dlouhodobé časové jízdné linkami MHD a linkami regionálních autobusových dopravců.

 • Tarifní oblast ORLOVÁ XL 

Studenti do 26 let cestují za cenově zvýhodněné dlouhodobé časové jízdné linkami MHD, linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS. Cena dlouhodobého časového jízdného je dána součtem ceny tarifní oblasti MĚSTO Orlová a podílu z ceny dlouhodobého časového jízdného zóny REGION se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného.

 • Tarifní oblast XL 

Studenti do 26 let cestují za jednotlivé jízdné se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného linkami MHD a linkami regionálních autobusových dopravců. Vlaky zařazenými do ODIS cestují studenti do 26 let za jednotlivé elektronické jízdné REGION se slevou 50 % (městské jednotlivé jízdné ve vlacích neplatí). 
Dlouhodobé časové jízdné není pro tuto oblast definováno. 

 • MĚSTO Ostrava

Studenti do 26 let cestují za cenově zvýhodněné dlouhodobé časové jízdné linkami MHD, linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS.

 • Tarifní oblast OSTRAVA XXL

Studenti do 26 let cestují za cenově zvýhodněné dlouhodobé časové jízdné linkami MHD, linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS.  Cena dlouhodobého časového jízdného je dána součtem ceny tarifní oblasti MĚSTO Ostrava a jedné tarifní zóny XXL se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného.

 • Tarifní oblast XXL

Studenti do 26 let cestují za jednotlivé jízdné se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného linkami MHD a linkami regionálních autobusových dopravců. Ve vlacích zařazených do ODIS cestují s papírovou 60minutovou krátkodobou jízdenkou se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného nebo za jednotlivé elektronické jízdné REGION se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného. 

Studenti do 26 let cestují za cenově zvýhodněné dlouhodobé časové jízdné se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného linkami MHD, linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS