Koordinátor ODIS s.r.o.

Osoby ZTP a ZTP/P

Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P cestují v celém systému ODIS bezplatně (mimo vlaků dopravců České dráhy, a.s. a RegioJet a.s.). Pro držitele průkazu ZTP/P je bezplatná přeprava včetně kompenzační pomůcky, průvodce nebo vodícího psa za předpokladu, že se přepravují současně s držitelem průkazu. 

Nárok na bezplatnou přepravu se prokazuje platným průkazem ZTP nebo ZTP/P vydaným v ČR. 

Ve vlacích dopravců České dráhy a.s. a RegioJet a.s. se přeprava držitelů průkazů ZTP a ZTP/P řídí tarifem a smluvními přepravními podmínkami příslušného dopravce.   

Na linkách MHD Havířov platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem. Dokumenty jsou uvedeny na webových stránkách dopravce ČSAD Havířov a.s.