Koordinátor ODIS s.r.o.
6 měsíců

Změny jízdních řádů od 11. 6. 2023

Vážení cestující, k terminu změn od neděle 11. 6. 2023 dochází k úpravám jízdních řádů autobusové dopravy. Změny byly provedeny na základě podkladů o vytíženosti jednotlivých spojů a také na základě požadavků cestujících a jednotlivých samospráv.

Přehled změn v autobusové dopravě

Přehled změn v železniční dopravě

Níže uvádíme přehled nejpodstatnějších změn. 

 • Linka 251 Opava-Velké Hoštice-Chlebičov
  Vybrané spoje již nebudou vedeny přes zastávky Opava, Kateřinky, ZEMPRO a Opava, Pusté Jakartice, rest. Odjezdy spojů ze zastávek jsou uceleny vždy na stejnou minutu. Dále došlo ke zrušení víkendové provozu, ten bude nahrazen linkou 253 v relaci Opava – Kobeřice a opačně, kdy spoje budou zajíždět do Chlebičova.
 • Linka 252 Opava-Kravaře-Štěpánkovice-Kobeřice
  Nově budou všechny spoje linky 252 vedeny pouze v úseku Opava – Kobeřice. Odjezdy spojů jsou uceleny na stejnou minutu v konkrétních zastávkách. Spojení v úseku Kobeřice – Rohov – Sudice – Strahovice – Třebom zajistí linka č. 255. Spoje přijíždějící do Kobeřic po lince 252 ve většině případů navazují v zastávce Kobeřice, aut. st. na spoje linky 255 do Třebomi, resp. do Chuchelné, tyto spoje jsou bez přestupu, tzn., že cestující bude v cestě pokračovat stejným vozidlem. Pouze spoje č. 9, 17 a 31 navazují na spoje linky 904281 do Třebomi s přestupem v zastávce Kobeřice, aut. st. V opačném směru, tzn., z Chuchelné nebo Třebomi přijede vozidlo po lince 255 a v zastávce Kobeřice, aut. st. navazuje bez přestupu na linku 252. Pouze spoje č. 14 a 24 navazují na linku 904281 a je tedy nutno v Kobeřicích, aut. st. přestoupit na spoje linky 252 do Opavy.
 • Linka 253 Opava-Chlebičov-Oldřišov-Hněvošice-Kobeřice
  Vybrané spoje jsou vedeny z Opavy do Služovic – Vrbky a zpět. Tyto spoje jsou vedeny přes Oldřišov, některé závlekem i přes Chlebičov. Další spoje jsou vedeny z Opavy do Kobeřic. Pokud tyto spoje jedou v páru (pouze několik minut po sobě), je možnost ze spoje, který jede z/do Služovic – Vrbky přestoupit v zastávce Služovice, obecní úřad na spoje jedoucí z/do Opavy. To umožní lidem z Oldřišova, Chlebičova a Vrbky cestovat do Kobeřic a opačně. Méně vytížené, tedy zejména večerní a víkendové spoje, jsou vedeny přes všechny zastávky kromě zastávky Oldřišov, Arnoštov, statek.
 • Linka 254 Opava-Kravaře-Bolatice-Chuchelná
  U spojů linky 254 došlo pouze ke změnám časových poloh. Odjezdy a příjezdy spojů jsou uceleny na stejnou minutu.
 • Linka 255 Kobeřice-Třebom-Chuchelná
  Linka 255 již nebude vedena z Opavy, ale pouze z Kobeřic do Chuchelné, či z Kobeřic do Třebomi. Na spoje linky 255 navazují spoje linky 252 z Opavy, které jsou bez přestupu, cestující tedy pojede dále do Chuchelné či Kobeřic stejným vozidlem.
 • Linky 75, 281, 282, 283, 290 a 292 (oblast Hlučínska)
  Ve víkendových dnech zaznamenáváme již minimum cestujících na dříve klasické 8h a 12h směny v pevných časech 6, 14, 18, 22 h. Naopak roste počet cestujících do nákupních center, na návštěvy, výlety nebo do zaměstnání s různými začátky a konci pracovní doby v průběhu celého dne. Dále zaznamenáváme různorodé požadavky na zajištění návazností v často i méně frekventovaných relacích, mezi mimiž je nutné řešit přestupní vazby. Proto i na základě dobré zkušenosti z jiných oblastí v Moravskoslezském kraji zavádíme novou koncepci víkendového provozu na Hlučínsku využitou částečně také v pracovní dny večer. Provoz je nově založen na principu pravidelné dopravy v hodinových intervalech s pravidelnými návaznosti v zastávce Hlučín, AN do čtyřech základích směrů (Ostrava – Přívoz, Ostrava – Poruba, Dolní Benešov a Darkovičky). Dále jsou o víkendech vytvořeny pravidelné návaznosti linek 281, 282 a 283 v zastávce Dolní Benešov, žel. st. na vlaky linky S11 směr Kravaře, Hoštice a Opava.
  • Přestupy mezi jednotlivými směry budou zajištěny tak, že se každou hodinu ve 25. minutu sjedou na autobusovém nádraží v Hlučíně čtyři autobusy:
   • Směr Ostrava – Přívoz (linka 281, 283 nebo 290) – stanoviště 1,
   • směr Ostrava – Poruba (linka 75) – stanoviště 2,
   • směr Darkovičky (linka 290 nebo 292) – stanoviště 3,
   • směr Dolní Benešov (linka 281, 282 nebo 283) – stanoviště 4.
  • Po příjezdu všech autobusů mají možnost cestující mezi jednotlivými spoji přestoupit, a poté autobusy pokračují dále po svých trasách.

V oblasti Hlučínska je od změn jízdních řádů také rozšířen počet zastávek na znamení.

 • Linka 636 Kopřivnice-Tichá-Kozlovice
  Linka bude přetrasována do obce Kozlovice bez nutného přestupu. Linka tak z Kozlovic nahradí ve směru do Kopřivnice zrušenou linku 652. Pro cesty do Kunčic pod Ondřejníkem bude cestujícím umožněno přestoupit v zastávce Tichá,u Adamce na linku č. 657.
 • Linka 637 Kopřivnice-Tichá-Kozlovice-Lhotka
  Nově bude vyčkávat na linku 657 v zastávce Tichá,u Adamce ze směru Kunčice pod Ondřejníkem, její spoj č. 4 tak nabídne občanům nové spojení s přestupem dále do Kopřivnice. S ohledem na požadavky cestujících navíc spoj č. 11 pojede přes zastávku Kopřivnice,Mniší,střed v čase po odpolední směně z Kopřivnice směrem do Lhotky.
 • Linka 651 Frenštát pod Radhoštěm-Kunčice pod Ondřejníkem
  Tato linka byla ve spolupráci s místními občany, vedením obce Kunčice pod Ondřejníkem a ZŠ Kunčice pod Ondřejníkem byla upravena do časových poloh tak, aby zajistila odvoz žáků z / do školy v požadovaných směrech a byly zavedeny návaznosti na další vlakové a autobusové spoje. Nově se podařilo zajistit také dopolední spoj přes místní části Rákovec a Žuchov ve směru do Frenštátu pod Radhoštěm.
 • Linka 652 Frenštát pod Radhoštěm-Tichá-Kozlovice
  Linka byla zrušena, její spoje však byly převedeny do linek ostatních.
  • Místo původního spoje č. 2 je možné z Kozlovic do Frenštátu využít nový spoj linky č. 636 s přestupem na linku č. 657.
  • Spoj č. 201 byl převeden do linky 985 a nebude již z důvodu nevytíženosti zajíždět do Kunčic pod Ondřejníkem
  • Spoj č. 202 byl převeden do linky 657 a bude výchozí ze zastávky Kunčice pod Ondřejníkem, kostel a nebude zajíždět do Kozlovic z důvodu nevytíženosti.
 • Linka 653 Frenštát pod Radhoštěm-Tichá-Kopřivnice
  Na této lince došlo k přidání návazností, či upravení časových poloh tak, aby mohla v maximální možné provozní míře navazovat z / na linku 657 v trase jak z, tak do Kunčic pod Ondřejníkem. Návaznosti budou nově v zastávce Tichá,rest. Fojtství.
 • Linka 657 Frenštát pod Radhoštěm-Tichá-Kunčice pod Ondřejníkem-Frýdlant nad Ostravicí
  Tato linka byla také ve spolupráci s místními občany, vedením obce Kunčice pod Ondřejníkem a ZŠ Kunčice pod Ondřejníkem upravena. Linka doznala nejvíce úprav také na základě počtu přepravovaných osob v jednotlivých spojích. Linka bude nově zajíždět vybranými spoji přes zastávku Frenštát pod Radhoštěm,Žuchov. Přes tuto zastávku bude zajíždět dopolední spoj č. 7 a navazovat v Kunčicích pod Ondřejníkem,točna na linku 343 dále do Frýdlantu nad Ostravicí. Podobně bude nově návaznost v zastávce Kunčice pod Ondřejníkem,točna ve směru do Frýdlantu nad Ostravicí zajištěna také u spoje č. 9.
  Velkou změnou pro nejmladší občany bude spoj č. 33, který vyčká na konec vyučování ZŠ Kunčice pod Ondřejníkem v zastávce Kunčice p.O.,Huťařství tak, aby žáci stíhali i oběd a stihli školní spoj domů. Žáci školy ZŠ Kunčice p. O. budou mít také nově možnost využít spojení spojem č.10, který také odveze po skončení výuky žáky ve směru přes místní část Žuchov a Rákovec. Výše uvedené úpravy doznal také spoj č. 14, který pojede shodnou trasou jako spoj č. 10.
  Na základě požadavků cestujících bude od 11. 6. 2023 spoj č. 18 v období školního roku výchozí již z Frýdlantu nad Ostravicí ve směru do Frenštátu pod Radhoštěm. Dále byl spoj č. 21 opožděn při odjezdu z Frenštátu pod Radhoštěm ve směru do Kunčic pod Ondřejníkem na 15.38 hod. z důvodu konce směn a výuky ve Frenštátě p. R. a zajištění přestupů z jiných spojů.
  Úprav na lince je samozřejmě více, ale významnější úpravou prošel i spoj č. 30, který byl převeden z linek 651 a 636 a pojede nově závlekem přes místní části Rákovec a Žuchov dále přes Tichou do Frenštátu pod Radhoštěm. Tento spoj také nabídne přestup v zastávce Tichá,u Adamce na linku 637 dále do Kopřivnice.

Aktuality

Nejnovější zprávy ze světa dopravy v Moravskoslezském kraji.

Změny jízdních řádů od 10. 12. 2023

Změny jízdních řádů od 10. 12. 2023

V neděli 10. prosince dochází ke změnám jízdních řádů linek ODIS.

33 minut
Tarifní změny v ODIS od 10. 12. 2023

Tarifní změny v ODIS od 10. 12. 2023

Od neděle 10. prosince 2023 dojde v rámci Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS k několika změnám.

11 dní
Co se změní v železniční dopravě v Moravskoslezském kraji od prosince ?

Co se změní v železniční dopravě v Moravskoslezském kraji od prosince ?

Od termínu celostátních změn jízdních řádů, který letos připadne na 10. prosince, dojde pro cestující k několika změnám.

přibližně měsíc
Nabídka práce: pozice autobusový kontrolor

Nabídka práce: pozice autobusový kontrolor

Společnost Koordinátor ODIS s.r.o. vyhlašuje výběrové řízení na pozici autobusového kontrolora.

přibližně měsíc
Zobrazit více aktualit