Koordinátor ODIS s.r.o.
23 dní

Změny jízdních řádů od 11. 12. 2022

Vážení cestující, níže přinášíme popis chystaných změn na linkách ODIS k termínu změn jízdních řádů 11. prosince 2022. Na konci této aktuality jsou ke stažení zveřejněny jízdní řády linek ODIS platné od 11. prosince 2022 (seznam bude ještě doplněn o linky MHD Opava).

Jízdní řády linek ODIS

Železniční doprava

Rozsah regionální železniční dopravy v kraji zůstává v roce 2023 zachován. Průměrně bude vypraveno 67 spěšných a 784 osobních vlaků. Od 1. 1. 2023 dojde k rozšíření Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS v železniční dopravě do Hranic na Moravě. 

 • Linka S1:
  • Tato linka bude nově vedena pouze v úseku Opava východ – Ostrava-Svinov.
  • Dále do Havířova a Českého Těšína mohou cestující využít novou linku ODIS S9.
  • V průběhu první poloviny roku 2023 dojde k nasazení zcela nových nízkopodlažních elektrických jednotek, které zvýší komfort cestování na této lince.
 • Linka S2:
  • Tato linka bude nově zkrácena na úsek Ostrava-Svinov – Mosty u Jablunkova.
  • Zejména z Havířova do Ostravy-Svinova a dále do Bohumína a Karviné mohou cestující pokračovat mezi linkami S9/S2 bez nutnosti přestupu (bude vyznačeno v jízdním řádu). V opačném směru bude nutno přestoupit.
  • Z důvodu rekonstrukce tratě na území Slovenska nebudou vedeny osobní vlaky na lince S22 z Mostů u Jablunkova do Čadce. Výjimkou zůstávají vlaky Os 2900 a Os 2915. Vlakové spojení mezi Čadcou a Mosty u Jablunkova však bude nahrazeno spoji autobusovými provozovanými dopravcem SAD Žilina a.s.
 • Linka S3:
  • Tato linka bude k 1.1.2023 v úseku Polom – Hranice na Moravě integrována do ODIS.
  • Dochází k úpravám časových poloh vlaků.
 • Linka S4:
  • Všechny spoje z Petrovic u Karviné do Ostravy budou vedeny bez nutnosti přestupu.
  • Dochází k úpravám časových poloh vlaků.
 • Linka S6:
  • Dochází k odstranění přestupů mezi vlaky v železniční stanici Frýdek-Místek kolem 5. a 19. hodiny.
  • V pracovní dny dochází k zavedení vlaku Os 3175 (v 18:31 z Frýdku-Místku do Ostravy).
 • Linka S8:
  • Dochází ke zvýšení počtu přímých spěšných vlaků v relaci Ostrava – Štramberk.
  • Vybrané spěšné vlaky budou vedeny také o víkendech a svátcích.
  • Za účelem zvýšené poptávky cestujících z tohoto směru do centra Ostravy na 8. hodinu ranní bude Sp 1639 veden až do stanice Ostrava střed.
  • Na lince dochází k úpravám časových poloh vlaků s ohledem na návaznosti v železniční stanici Studénka.
 • Linka S9:
  • Zavedení nové linky v systému IDS ODIS – v úseku Ostrava-Svinov až Český Těšín nahrazuje původní linku S1.
  • Zejména z Havířova do Ostravy-Svinova a dále do Bohumína a Karviné mohou cestující pokračovat mezi linkami S9/S2 bez nutnosti přestupu (bude vyznačeno v jízdním řádu). V opačném směru bude nutno přestoupit.
  • Na lince dochází k navýšení podílu garantovaných nízkopodlažních spojů.
 • Linka S31:
  • Na této lince dochází k úpravám časových poloh spojů s ohledem na návaznosti ve stanici Studénka.
 • Linka S32:
  • Z důvodu změn časových poloh linky R8 dochází ke zkrácení cestovní doby ve směru do Ostravy a opačně.
 • Linka S33:
  • Na lince S33 dochází k přeskupení spojů v závislosti na poptávce cestujících zejména v úseku Suchdol nad Odrou – Odry a Odry – Vítkov.
  • Na lince vzniká z výše uvedených důvodů až na vybrané výjimky v denní době hodinový takt v úseku Suchdol nad Odrou – Odry.
  • Ve Vítkově na vlaky budou navazovat autobusy linky 236 do Budišova nad Budišovkou, které odjíždějí ze zastávky před nádražní budovou. Dojde tím ke zlepšení obsluhy center měst a obcí. Vybrané autobusové spoje zajíždějí až do Oder.
  • Z důvodu změn časových poloh linky R8 dochází ke zkrácení cestovní doby ve směru do Ostravy a opačně.
 • Linka S34:
  • Z důvodu změn časových poloh linky R8 dochází ke zkrácení cestovní doby ve směru do Ostravy a opačně.

Integrované vlaky dálkové dopravy:

 • V souvislosti s úpravou provozních konceptů vlaků dálkové dopravy dochází ke změnám. Do systému ODIS nebude nově zahrnut vlak IC 502, vlaky R 640 a R 641 nebudou od prosincových změn jízdních řádů vedeny.

Na ostatních železničních linkách dochází k drobným časovým úpravám. 

Autobusová doprava

Od neděle 11. prosince 2022, tj. k celostátnímu termínu změn jízdních řádů dojde ke koncepčním změnám dopravní obslužnosti ve vybraných oblastech s cílem zefektivnění příměstské autobusové dopravy.

 • Linky 234 a 261
  Upraveny časové polohy víkendových spojů v návaznosti na úpravy linky 678.
 • Linky 252 a 255
  Vybrané spoje linek 252 a 255 s nižší obsazeností byly sloučeny do jednoho spoje.
 • Linka 270
  Je mezi zastávkami Ostrava, Svinov, mosty a Ostrava, Pustkovec, Pustkovecká vedena přímou trasou po Opavské ulici. Vybrané spoje jsou vedeny přes zastávku Ostrava, Poruba, U Nemocnice.
 • Linka 293
  Pro nevytíženost je zrušen večerní pár spojů mezi Hlučínem a Bohumínem.
 • Linka 340
  Nahrazuje linku 363 a vybrané spoje linky 352. Zajistí přímé spojení Ostravy (zejména Vítkovic a Kunčic) a Frýdlantu nad Ostravicí na směny a po směnách v časech, kdy spojení není zajištěno železniční dopravou.
 • Linka 351
  Je po celý den zachována v úseku Frýdek-Místek – Dobrá – Raškovice – Morávka. V úseku Ostrava – Paskov – Frýdek-Místek je linka v provozu pouze v době přepravní špičky a vybranými turistickými spoji. Po zbytek dne je tento úseku zajištěn linkami 621, 980 a 985.
 • Linka 353
  Je nahrazena linkami 621, 980 a 985.
 • Linka 360
  Je plně nahrazena linkou 985, čímž nově obyvatelům Lhotky a Metylovic vznikne přímé spojení do Frenštátu pod Radhoštěm nebo Ostravy.
 • Linka 363
  Je nahrazena linkami 340 a 344.
 • Linky 383 a 387
  Ve večerních hodinách a o víkendech jsou linky sloučeny. Linka 387 je v Pazderně navázaná na linku 366 do Lučiny. Linka 383 zůstává zachována v úseku Ostrava, Hranečník – Sedliště, pošta, odkud dále pokračuje jako linka 387 do Bruzovic a Lučiny. Úsek Sedliště – Řepiště není o víkendech pro nevytíženost zajišťován.
 • Linka 441
  Noční spoje již nebudou zajíždět do Ostravy – Svinova (zajištěno tramvajovou dopravou).
 • Linky 442 a 732
  Vybrané spoje linky 732 jsou prodlouženy na konečnou zastávku Ostrava, Hranečník a nahrazují tak souběžné spoje linky 442.
 • Linka 443
  V úseku Těrlicko – Havířov je nahrazena linkami 732 a 735.
 • Linka 531
  Víkendové spoje již nebudou obsluhovat zastávku Ostrava, Karolina, U Lávky (zajištěno tramvajovou dopravou).
 • Linka 533
  Pro nevytíženost již neobsluhuje zastávku Havířov, D. Suchá, PZ Dukla.
 • Linka 539
  Je plně nahrazena linkami 543 a 553.
 • Linky 543 a 553
  Linka 543 zajišťuje nově přímé spojení Dětmarovic a Dolní Lutyně s Ostravou. V úseku Rychvald – Ostrava tvoří svazek s linkou 553.
  Linka 553 je sloučena s linkou 539 a je nově prodloužena přes Dětmarovice do Karviné. Již nebude obsluhovat úsek Ostrava, hlavní nádraží – Ostrava, ÚAN (zajištěno tramvajovou a trolejbusovou dopravou).
 • Linky 581, 582 a 583
  Díky otevření části obchvatu Karviné je možné vést linky mezi Karvinou a Stonavou opět rychlou trasou.
 • Linka 613
  Jsou upraveny časové polohy víkendových spojů v návaznosti na linku 678 v Kujavách a na železniční dopravu ve Studénce.
 • Linka 614
  O víkendech jsou upraveny časové polohy spojů a všechny spoje jsou ve Fulneku navázány na linku 678 do Ostravy.
 • Linka 618 a 619
  Víkendové spoje z linky 619 jsou přesunuty do linky 618 a jsou upraveny časové polohy víkendových spojů v návaznosti na linku 678 ve Fulneku.
 • Linka 621
  Vybranými spoji je z Frýdku-Místku vedena dále do Ostravy a nahrazuje tak některé spoje linek 351 a 353.
 • Linka 626 a 629
  Většina víkendových spojů z linky 626 převedena do linky 629. Linka 629 je nově o víkendech provozována v pravidelných 2h intervalech, navázaná na vlaky linky R8 ve Studénce a na linku 678 v Bílovci.
 • Linka 625, 692 a 693
  Jsou upraveny časové polohy víkendových spojů v návaznosti na linku 678 a železniční dopravu v Bílovci.
 • Linka 652
  Většina spojů je nahrazena linkami 980 a 985.
 • Linka 673
  O víkendech jsou všechny spoje převedeny do linek 678 a 629.
 • Linka 678
  Je o víkendech místo linky 673 vedena přes Bravantice v pravidelných hodinových intervalech, přičemž každý druhý spoj pokračuje z Bílovce po lince 629 do Velkých Albrechtic, Studénky a Nového Jičína. Ostatní spoje jsou vedeny do Fulneku a dále do Vítkova nebo Oder.
 • Linka 691
  Jsou upraveny časové polohy víkendových spojů v návaznosti na linky 261 a 678 ve Fulneku.
 • Linka 771
  Vybrané spoje nezajíždí na zastávku Nýdek, Hluchová, konečná. Podvečerní spoje do Nýdku Hluchové jsou zrušeny.
 • Linka 824
  Zrušeny nedělní večerní spoje.
 • Linka 825
  Zrušena obsluha místních částí Města Albrechtice Burkvíz a Žáry. Spoje v úseku Město Albrechtice - Krnov převedeny do linky 831.
 • Linka 827
  Zrušena obsluha místních částí obce Holčovice Dlouhá Ves a Jelení. 
  Zrušena obsluha místní části Města Albrechtice Valštejn.
  Spoje v úseku Město Albrechtice – Holčovice převedeny do linky 901.
 • Linka 876
  Odpolední pár spojů neobsluhuje obec Lomnice.
 • Linka 882
  Linka zrušena.
 • Linka 902
  Z důvodu nízké vytíženosti vybrané spoje nezajíždí až na zastávku Petrovice, rest. U hájenky. Zrušeny nevytížené odpolední spoje.
 • Linka 907
  Zrušeny vybrané odpolední spoje pro nízkou vytíženost.
 • Linka 927
  Na základě vytíženosti je provoz linky omezen.
 • Linky 971 a 975
  Nově obsluhují zastávky Příbor, Tatra; Ostrava, Vítkovice, Dolní Vítkovice a vybrané spoje také zastávku Hukvaldy, Rychaltice, pod mostem.
 • Linky 980 a 985
  Nově vytvářejí svazek na páteřní trase Ostrava – Frýdek-Místek – Palkovice – (Metylovice – Lhotka linka 985) – Kozlovice – Frenštát pod Radhoštěm – (Rožnov pod Radhoštěm vybrané spoje). V nejvytíženějším úseku, tj. Ostrava – Frenštát p. Radh. jedou spoje v intervalech 15 min v době přepravní špičky, v intervalech 30 min dopoledne a v podvečer a v intervalech 60 min večer a o víkendech.

Seznam změn jízdních řádů zde bude průběžně aktualizován.

 

Jízdní řády platné od 11. 12. 2022

 

Aktuality

Nejnovější zprávy ze světa dopravy v Moravskoslezském kraji.

Tarifní změny v ODIS od 11. 12. 2022

Tarifní změny v ODIS od 11. 12. 2022

Od neděle 11. prosince 2022 dojde v rámci integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS k několika tarifním změnám.

8 dní
Spuštění Městské karty Krnov na ODISce

Spuštění Městské karty Krnov na ODISce

Funkcionalitu Městské karty Krnov lze zdarma aktivovat na libovolné čipové kartě ODISka.

12 dní
Změny jízdních řádů od 11. 12. 2022

Změny jízdních řádů od 11. 12. 2022

Od neděle 11. prosince 2022 dochází ke změnám jízdních řádů linek ODIS.

23 dní
Dopravní infocentrum ODIS Ostrava

Dopravní infocentrum ODIS Ostrava

Dopravní infocentrum ODIS Ostrava od 2. 11. 2022 nově na ul. Poděbradova.

přibližně měsíc
Zobrazit více aktualit