Koordinátor ODIS s.r.o.
3 měsíce

Nové slevy ve veřejné dopravě v ODIS od 1. 7. 2022

Na základě Výměru Ministerstva financí ČR č. 05/2022 dochází od 1. 7. 2022 v Tarifu ODIS ke změnám týkajícím se osob invalidních ve 3. stupni.

Nově se zavádí sleva 50 % z plného (obyčejného) jízdného pro výše uvedenou kategorii cestujících. Za každou jízdu v prostředku veřejné hromadné dopravy, autobusu i vlaku (ve 2. vozové třídě), tak zaplatí cestující nejvýše 50 % z plného obyčejného jízdného. Slevy se až na výjimky nebudou vztahovat na území měst vymezená příslušnou městskou tarifní zónou, kde je provozována městská hromadná doprava. Bližší informace k druhům jízdného, na které lze slevu uplatnit jsou uvedeny v Tarifu ODIS na www.odis.cz.  

Jak cestující bude prokazovat nárok na slevu?

Cestujícím s invaliditou 3. stupně postačí v rámci ODIS pro běžné odbavení platná čipová karta ODISka s nahraným profilem „Důchodce invalidní“ (ve vozidlech Dopravního podniku Ostrava a.s. také registrovaná bankovní karta, na kterou bude možné odbavení pouze s dlouhodobou časovou jízdenkou). V případě, kdy cestující nevlastní čipovou kartu ODISku, při odbavení, přepravní kontrole a také v případě kontroly pracovníkem ministerstva dopravy ČR prokazují tito cestující nárok na jízdné se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného předložením „Potvrzení pro slevu na jízdném pro osoby invalidní ve třetím stupni“ vydaným Českou správou sociálního zabezpečení a úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození cestujícího.

Potvrzení pro slevu na jízdném může být: 

  • v papírové formě,
  • v elektronické formě – v podobě dokumentu PDF,
  • v elektronické formě – uložené v mobilní aplikaci OneTicket.

Prodej jízdenek:

Dlouhodobé časové jízdenky s aplikovanou slevou 50 % z plného (obyčejného) jízdného budou prodávány na všech obvyklých prodejních místech v rámci ODIS včetně e-shopu počínaje dnem 1. 7. 2022!

Prodej jednotlivého jízdného s aplikovanou slevou 50 % z plného (obyčejného) jízdného bude zahájen od 1. 7. 2022 na všech odbavovacích zařízeních.

Odbavení cestujících ve vozidlech Dopravního podniku Ostrava a.s. bude možné ve formě elektronického jízdného. 

Aktuality

Nejnovější zprávy ze světa dopravy v Moravskoslezském kraji.

Zobrazit více aktualit