Koordinátor ODIS s.r.o.

Mládež od 15 do 18 let

V systému ODIS je poskytována sleva na jízdném pro mládež od 15 do 18 let, nezávisle na tom, zda studují, nebo ne.

Mládež ve věku 15-18 let musí v celém systému ODIS prokázat nárok na zvýhodněné jízdné (věk) při běžném odbavení některým z níže uvedených dokladů: 

 • Občanský průkaz.
 • Cestovní pas.
 • Žákovský, resp. Studentský průkaz.
 • Průkaz ISIC.
 • Bezkontaktní čipová karta ODISka.
 • Bezkontaktní čipová karta ZETKA.
 • Nebo jiný doklad/průkaz, na kterém je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a aktuální fotografie.

Dlouhodobé časové jízdné je nahráváno na bezkontaktní čipové karty ODISka, ZETKA nebo na registrovanou bezkontaktní bankovní platební kartu (platí pouze na linkách MHD Ostrava v rámci obsluhované oblasti) s nahraným slevovým profilem „Student 15-26“. Slevový profil bude nastaven po dovršení 15 let věku do dne, který předchází dni 18. narozenin na Dopravním infocentru ODIS nebo předprodejním místě jízdních dokladů po předložení úředně vydaného platného identifikačního osobního dokladu, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození nebo po předložení žákovského průkazu nebo mezinárodního studentského průkazu ISIC. 


Přehled veškerých poskytovaných slev v této kategorii dle tarifních oblastí

 • REGION a MĚSTO Havířov

Mládež od 15 do 18 let cestuje linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými do ODIS za jednotlivé i dlouhodobé časové jízdné se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného. 

Na linkách MHD Havířov platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem. Dokumenty jsou uvedeny na webových stránkách dopravce ČSAD Havířov a.s.

 • MĚSTO Český Těšín, Karviná, Opava, Orlová, Ostrava, Třinec 

Mládež od 15 do 18 let cestuje za cenově zvýhodněné dlouhodobé časové jízdné linkami MHD, linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS.

 • MĚSTO Bruntál 

Mládež od 15 do 18 let cestuje za cenově zvýhodněné (zlevněné) jednotlivé jízdné linkami MHD a linkami regionálních autobusových dopravců (jednotlivé jízdné ve vlacích neplatí). 

Mládež od 15 do 18 let cestuje za cenově zvýhodněné dlouhodobé časové jízdné linkami MHD, linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS.

 • MĚSTO Frýdek-Místek 

Mládež od 15 do 18 let cestuje za dlouhodobé časové jízdné se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného linkami MHD, linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS.

MHD Frýdek-Místek 511 

Mládež od 15 do 18 let cestuje za cenově zvýhodněné 365denní dlouhodobé časové jízdné za 1 Kč. Jízdné je platné pouze na linkách MHD Frýdek-Místek v rámci obsluhované oblasti (zóna 511).

Na linkách MHD lze uplatnit dlouhodobé časové jízdné pro tarifní oblast MĚSTO Frýdek-Místek se slevou 75 % z ceny obyčejného (plného) jízdného, a to pouze v rámci této oblasti. 

 • MĚSTO Krnov

Mládež od 15 do 18 let cestuje za cenově zvýhodněné (zlevněné) jednotlivé jízdné linkami MHD a linkami regionálních autobusových dopravců (jednotlivé jízdné ve vlacích neplatí).

Mládež od 15 do 18 let cestuje za cenově zvýhodněné dlouhodobé časové jízdné linkami MHD, linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS.

 • MĚSTO Nový Jičín

Mládež od 15 do 18 let cestuje za jednotlivé i dlouhodobé časové jízdné se slevou 75 % z ceny obyčejného (plného) jízdného linkami MHD a linkami regionálních autobusových dopravců.

 • MĚSTO Opava

Mládež od 15 do 18 let cestuje v zóně 30 za cenově zvýhodněné dlouhodobé časové jízdné linkami MHD, linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS.

V opavské zóně 300 cestuje mládež od 15 do 18 let za cenově zvýhodněné dlouhodobé časové jízdné se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS. Dlouhodobé časové jízdné pro zónu 300 nelze uplatnit na linkách MHD Opava.

 • Tarifní oblast OPAVA XL 

Mládež od 15 do 18 let cestuje za cenově zvýhodněné dlouhodobé časové jízdné linkami MHD, linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS. Cena dlouhodobého časového jízdného je dána součtem ceny tarifní oblasti MĚSTO Opava a podílu z ceny dlouhodobého časového jízdného zóny REGION se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného.

 • MĚSTO Orlová

Mládež od 15 do 18 let cestuje za cenově zvýhodněné dlouhodobé časové jízdné linkami MHD a linkami regionálních autobusových dopravců.

 • Tarifní oblast ORLOVÁ XL 

Mládež od 15 do 18 let cestuje za cenově zvýhodněné dlouhodobé časové jízdné linkami MHD, linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS. Cena dlouhodobého časového jízdného je dána součtem ceny tarifní oblasti MĚSTO Orlová a podílu z ceny dlouhodobého časového jízdného zóny REGION se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného.

 • Tarifní oblast XL 

Mládež od 15 do 18 let cestuje za jednotlivé jízdné se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného linkami MHD a linkami regionálních autobusových dopravců. Vlaky zařazenými do ODIS cestuje mládež od 15 do 18 let za jednotlivé elektronické jízdné REGION se slevou 50 % (městské jednotlivé jízdné ve vlacích neplatí).
Dlouhodobé časové jízdné není pro tuto oblast definováno. 

 • MĚSTO Ostrava

Mládež od 15 do 18 let cestuje za cenově zvýhodněné dlouhodobé časové jízdné linkami MHD, linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS.

 • Tarifní oblast OSTRAVA XXL

Mládež od 15 do 18 let cestuje za cenově zvýhodněné dlouhodobé časové jízdné linkami MHD, linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS. Cena dlouhodobého časového jízdného je dána součtem ceny tarifní oblasti MĚSTO Ostrava a jedné tarifní zóny XXL se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného. 

 • Tarifní oblast XXL

Mládež od 15 do 18 let cestuje za jednotlivé jízdné se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného linkami MHD a linkami regionálních autobusových dopravců. Ve vlacích zařazených do ODIS cestují s papírovou 45minutovou krátkodobou jízdenkou se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného nebo za jednotlivé elektronické jízdné REGION se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného.

Mládež od 15 do 18 let cestuje za cenově zvýhodněné dlouhodobé časové se slevou 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného linkami MHD, linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS.