Koordinátor ODIS s.r.o.

Důchodci

Do této kategorie jsou zařazení občané s trvalým pobytem v ČR pobírající důchod starobní, vdovský nebo vdovecký.

Důchodci s trvalým pobytem v ČR mohou v celém systému ODIS využívat cenově zvýhodněné dlouhodobé časové jízdné. Dlouhodobé časové jízdné je nahráno na bezkontaktní čipovou kartu ODISka, ZETKA nebo na registrovanou bezkontaktní bankovní platební katru (platí pouze na linkách MHD Ostrava v rámci obsluhované oblasti) po nastavení slevového profilu „Důchodce“. Slevový profil bude nastaven v Dopravním infocentru ODIS nebo předprodejním místě jízdních dokladů po předložení níže uvedeného potvrzení: 

  • Důchodci pobírající starobní důchod

Potvrzení o pobírání starobního důchodu (žadatelé o důchod, kterým byl starobní důchod přiznán ale dosud jej nepobírají, předloží potvrzení o uplatnění žádosti o přiznání důchodu z OSSZ).           

  • Důchodci pobírající vdovské a vdovecké důchody 

Potvrzení o pobírání vdovského/vdoveckého důchodu (žadatelé o důchod, kterým byl přiznán ale dosud jej nepobírají, předloží potvrzení o uplatnění žádosti o přiznání důchodu z OSSZ). Nárok na cenově zvýhodněné dlouhodobé časové jízdné vzniká po dovršení věku 60 let.

Na jednotlivé jízdné není sleva poskytována.

Na linkách MHD Havířov platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem. Dokumenty jsou uvedeny na webových stránkách dopravce Transdev Slezsko a.s.